АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Митническа агенция „АКСИМ” ООД - гр. Варна е с основна дейност митническо представителство, обслужване и спедиция.

Основана е в гр.Варна през 2007 г. За времето от създаването си до момента фирмата в качеството си на митническа агенция си е извоювала имидж на бърз, коректен и професионален партньор за своите контрагенти в сектора на комплексното митническо обслужване.

Нашите усилия са насочени изцяло към клиента. Получавате необходимото внимание и пълноценно обслужване, като се стремим максимално да облекчим работата ви.Нашият екип от високо квалифицирани специалисти може да Ви предложи всички услуги свързани с вносно-износни и митнически операции. Предлагаме пълно митническо представяне на Вашите стоки преминаващи през Митниците на територията на град Варна.Ние можем да Ви изготвим всички необходими документи, касаещи митническото оформяне, митнически режими внос, временен внос, временен износ, транспортни документи, EUR 1, сертификати и удостоверения, интрастат декларации, митническо складиране, транзит, подаване  на митнически документи по  електронен път,консултации по вносно-износни операции, митническо представителство.

Web Design & Development by Big Cloud