АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ ПРЕД МИТНИЧЕСКО УЧРЕЖДЕНИЕ

ИЗНОС

 • Нотариално заверено пълномощно от клиента към "АКСИМ" ООД  в оригинал. wordIcon[Изтегли] wordIcon[Download]
 • Валидно удостоверение за актуално състояние /макс 3 мес. от датата на издаване/.
 • Регистрация за  EORI  номер.
 • Електронен подпис за регистрация в Агенция Митници.
 • Документи за собственост и произход на стоката.
 • Всички необходими разрешителни за износ.
 • Подробно описание на стоките по фактури.
 • Становище за възможна двойна употреба на стоки /ако е необходимо/.
 • ТД на НАП, обслужваща банка, сметки в лева и валута, банков код.
 • Заявка към „АКСИМ” ООД wordIcon[Изтегли] wordIcon[Download]

ВНОС

 • Нотариално заверено пълномощно от клиента към "АКСИМ" ООД  в оригинал. Валидно удостоверение за актуално състояние /макс 3 мес. от датата на издаване/.
 • Регистрация за  EORI  номер.
 • Електронен подпис за регистрация в Агенция Митници.
 • Документи за собственост и произход на стоката.
 • Сертификати за съответствие с Европейското законодателство.
 • Всички необходими разрешителни за внос.
 • Подробно описание на стоките по фактури.
 • Становище за възможна двойна употреба на стоки /ако е необходимо/.
 • ТД на НАП, обслужваща банка, сметки в лева и валута, банков код.
 • Заявка към „АКСИМ” ООД

Стоките се тарифират, съгласно данните от търговските фактури и износната митническата декларация. Промяна на тарифните номера се извършва само със съгласие на отдел Тарифна политика на митническото учреждение.

Web Design & Development by Big Cloud