АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Активно усъвършенстване

Чрез режима активно усъвършенстване се разрешава да бъдат осъществени една или повече операции на митническата територия на Република България по усъвършенстването на:

-чуждестранни стоки, предназначени да бъдат реекспортирани като компенсаторни продукти, без да се облагат с вносни митни сборове и без да подлежат на мерките на търговската политика. В конкретният случай режимът е “Активно усъвършенстване с отложено плащане”;
- внесени стоки, за които ще бъдат възстановени или опростени вносните митни сборове, ако бъдат изнесени като компенсаторни продукти извън митническата
територия на Република България. В този случай режимът е “Активно усъвършенстване посистема с възстановяване”.

В Закона за митниците е предвидено, че терминът “операции по усъвършенстване” означава:
-обработка на стоки, включително тяхното монтиране и комплектоване с други стоки;
- преработка на стоки;
- поправка на стоки, включително тяхното възстановяване;
- използване на определени в правилника стоки, които не се съдържат в компенсаторни продукти, но позволяват или улесняват производството им дори
ако се изразходват изцяло или частично в производствения процес.
Web Design & Development by Big Cloud