АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Митнически режим ВНОС

Оформянето на режим внос придава на чуждестранните стоки митнически статут на местни стоки. Вносът обхваща прилагането на мерките на търговската политика, извършването на формалностите, предвидени при внос на стоки, и облагането с дължимите митни сборове.
Web Design & Development by Big Cloud