АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Митнически режим ТРАНЗИТ

Режимът транзит разрешава пренасяне от едно на друго място на митническата
територия на Република България на:
- чуждестранни стоки, без да бъдат облагани с вносни митни сборове и без да
подлежат на мерките на търговската политика;

- местни стоки, предназначени за изнасяне, за които са извършени съответните
митнически формалности.
Web Design & Development by Big Cloud