АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Митническо складиране

В Закона за митниците е предвидено чрез режима митническо складиране да се разрешава поставянето и съхранението в митнически склад на:
- чуждестранни стоки, които не се облагат с вносни митни сборове и не
подлежат на мерките на търговската политика;

- местни стоки, за които съгласно действащите разпоредби при поставянето им
в митнически склад е предвидено прилагането на мерки като при износ.
Web Design & Development by Big Cloud