АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Пасивно усъвършенстване

Митническият режим ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ е един от по-рядко употребяваните режими. Режимът пасивно усъвършенстване разрешава да се изнасят временно местните местните стоки извън митническата територия на Република България, за да се подложат на операции по тяхното усъвършенстване, и получените в резултат на това операции продукти да бъдат оформени под режим внос с пълно или частично освобождаване от вносни митни сборове. Временното изнасяне на местни стоки включва облагането им с износни митни сборове, прилагането на мерките на търговската политика, както и другите формалности, предвидени при износ на местни стоки извън митническата територия на Република България.
Web Design & Development by Big Cloud