АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

Унищожаване на стоки

На унищожаване съгласно чл. 886, ал. 1 ППЗакона за митниците подлежат:
1. изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, които не отговарят на приетите стандарти в страната;
2. изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, които са опасни или вредни за живота или здравето на хората;
3. изоставените и отнетите в полза на държавата стоки, чието съхранение в митническите складове води до разходи, значително надвишаващи стойността им.
Web Design & Development by Big Cloud