АКСИМ

МИТНИЧЕСКА АГЕНЦИЯ - ВАРНА

ЦЕНОВА ЛИСТА ЗА ОБРАБОТКА ТОВАРИ
Изготвяне на митнически документи и митническо представителство
1Изготвяне на ЕАД 1BGN15.00документ
2Изготвяне на ЕАД 2 / при повече от 1 стока /BGN3.00позиция
3Запис на дискетаBGN1.00документ
4Изготвяне на ДМОС1 / при фактурна стойност над 5000,00 щ.д.BGN10.00документ
5Изготвяне на ДМОС2 / при повече от 3 стоки /BGN2.00позиция
6Изготвяне на товарен списъкBGN2.00документ
7Изготвяне на Молба-декларацияBGN5.00документ
8Окомплектоване на документи за митническо оформяне на режим/ копияBGN0.02документ
9Изготвяне на T2L BGN15.00документ
10Заверяване на T2L от митницаBGN20.00пратка
11Корекция на заверени митнически документиBGN10.00пратка
12Митническо представителство – Митнически учреждения с код 2000 и 2005BGN40.00пратка
13Митническо представителство - митнически учреждения с код различен от 2000 и 2005BGN70.00пратка
14Получаване на заверена митническа декларацияBGN5.00документ
15Банкова гаранция при транзитни операции -мин.BGN60.00сума
16Банкова гаранция при транзитни операции -до 10.000,00 лвBGN1%сума
17Банкова гаранция при транзитни операции -10.000,00-25.000,00 лвBGN0.90%сума
18Банкова гаранция при транзитни операции -25.000,00-50.000,00 лвBGN0.80%сума
19Изготвяне на CMRBGN10.00документ
20Изготвяне на INVOICEBGN10.00документ
21Изготвяне на Митнически манифестBGN10.00документ

Ценовата листа е валидна от 02-01-2012 г.

Изготвил: Станислава Ботушарова - Управител

* Цените подлежат на обсъждане в зависимост от обема на работата.Възможен е и вариант с заплащане на абонамент.

Web Design & Development by Big Cloud